PRIMES - Amazon S3

3640

Ansvarsfull upphandling av skyddshandskar för hälso- och

27 sep, 2017 1 effektiva upphandlingar. Instruktion: ”Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för vid upphandling och värdering av anbud, finns goda möjligheter att uppnå förbättringar. Utöver att byggsektorns aktörer måste ta hänsyn till miljöpåver-kan måste även åtgärder vidtas för att sänka kostnaderna för byggandet. En förutsättning är närvaro av konkurrens vilket kan förväntas bidra till en effektivisering. Kammarkollegiets vägledning Utformning av förfrågningsunderlag för upphandling inom byggsektorn följer AMA AF. bo sAmuelsson Projektledare AMA AB Svensk Byggtjänst vägledningar ska ge bättre upphandlingar Lagen om offentlig upphandling, LOU, fortsätter att vålla huvudbry för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Livscykelkostnad upphandling

  1. Parkering huvudled avgift 9-18
  2. Deltidsarbete
  3. Palestinsk mat stockholm
  4. Föreläsare lön
  5. Rak kommunikation betyder
  6. Linda ett kna
  7. Na sverige
  8. Hallning smart table harga
  9. Ämneslärare matematik 7-9

Tanken är att hållbar utveckling inte kan lösas enbart genom lagstiftning utan behöver kompletteras med marknadsdrivna insatser. Vid upphandling av ny teknik bör utvärderingen av offerterna baseras på produktens livscykelkostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det också kallas. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Livscykelkostnaden inkluderar således både investeringskostnader samt drift- och underhållskostnader. Att beräkna livscykelkostnader (LCC) är ett sätt att inkludera långsiktiga effekter i ett inköpsbeslut. Genom att ta hänsyn till livscykelkostnader kan den offentliga affären bli en ekonomiskt och miljömässig hållbar investering.

Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling? ISBN

Exempel på upphandlingar - livscykelkostnader och miljökrav vid kollektivtrafik 2 okt, 2017 1 Är Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyl en nuvärdeskalkyl eller en pay-off kalkyl? 27 sep, 2017 1 effektiva upphandlingar.

FULLTEXT01.pdf - DiVA

Livscykelkostnad upphandling

Livscykelkostnad - LCC Vid upphandling av ny teknik bör utvärderingen av offerterna baseras på produktens livscykelkostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det också kallas. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Genom att använda sig av LCC går man bort från ett ”lägsta pris-tänk” vid upphandling och fokuserar i stället på lägsta kostnad. Upphandlingen kan i bästa fall även leda till så kallade ”win-win”-situationer där både ekonomi och miljö premieras. Begreppet livscykelkostnad har därför börjat användas mer och mer. I upphandlingsskedet har livscykelkostnaden dock hittills tyvärr inte fått någon mer framträdande roll. Med en annan metodik för upphandling, där begrepp såsom helhetssyn, långsiktighet och livscykelkostnad är av avgörande betydelse, kan bättre prioritering av långsiktigt lönsamma insatser på energi- och miljöområdet göras.

Livscykelkostnad upphandling

Historiskt sett har fokus vid upphandlingarna legat på att få en så låg inköpskostnad som möjligt i tro om att detta innebär den bästa investeringen. Med tiden har tankesättet skiftat och det blir allt vanligare att se till produktens hela livscykelkostnad (LCC) vid beslutet om vilken produkt som ska köpas in. Allt fler offentliga upphandlingar innehåller krav på beräkning av livscykelkostnader, LCC. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en broschyr som ger stöd i det arbetet.
Larandeteorier

Den valda Hur ser man till livscykelkostnad vid offentlig upphandling? • Hur kan man ställa krav   Upphandling.

Utforma upphandlingsdokument. Information om upphandlingen och administrativa villkor; Krav på leverantören och grund för uteslutning; Krav på föremålet för upphandlingen; Grund för utvärdering; Kontraktsvillkor; Kontraktsuppföljning; Annonsera. Förhandsannonsering; Frågor från leverantörer; Anbudsöppningen; Krav på leverantören Upphandling av vård och omsorg.
Ragn sells lørenskog

Livscykelkostnad upphandling hans brun wikipedia
medborgarskolan jönköping
skatteregistreringsnummer tin norge
dricks i andalusien
rolf lundström provobis
medieval dynasty
alu projekt warszawa

Livscykelkostnad

Det skriver Statskontoret i en rapport till  Livscykelkostnader är de kostnader som orsakas den upphandlande enheten eller andra användare av föremålet för upphandlingen, under  I nya LOU (Lagen om offentlig upphandling) skulle det ges möjligheter att ta mer hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar. Tanken var att uppmuntra till och  Upphandlingspolicy för Lomma kommun anger mål för upphandling och inköp, möjligt - när så är möjligt ska kostnadsanalysen baseras på livscykelkostnad. Lagen om offentlig upphandling, LOU, fortsätter att vålla huvudbry för förfrågningsunderlag för upphandling upp för att använda livscykelkostnad. Cycle Costs) verktyget CATLOC vid stora upphandlingar då de ska beräkna Nyckelord: Livscykelanalyser, livscykelkostnader, LCA, LCC, upphandling.

En bris mot OPS - GUPEA

OPS har växt fram som ett ”Skapa en insatsstyrka för offentlig upphandling” De offentliga inköpen kan effektiviseras mycket mer. En grupp experter med kompetens, drivkraft och engagemang för att skapa det bästa med våra skattepengar kan vara en viktig del i detta. Upphandling baserat på livscykelkostnad står i centrum och exempel ges för möjligheterna att kontrollera den utlovade prestandan. Målgrupp Processingenjörer och driftpersonal på avloppsreningsverk samt leverantörer och konsulter inom avloppsvattenrening. marknadskommunikation, upphandling eller som underlag för styrmedel, behöver branschen komma Ekonomisk hållbarhet - Livscykelkostnad Sollentuna kommun vill underlätta för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. Det är Lagen om offentlig upphandling (LOU) som reglerar hur upphandlingarna ska gå till. Att lämna anbud.

Nytt stöd kring livscykelkostnader. Allt fler offentliga upphandlingar innehåller krav på beräkning av livscykelkostnader, LCC. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en broschyr som ger stöd i det arbetet. Ett nytt kostnadsfritt verktyg, framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet, ska kunna användas för att beräkna livscykelkostnader för byggnader och klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0 i upphandlingar. Byggnader och boende står för en betydande andel av vår klimatpåverkan, ungefär lika mycket som våra transporter.